Công ty bao ve, dịch vụ bảo vê, bao ve

Hồ sơ năng lực

 • CHƯNG NHẬN
 • CHỨNG NHẬN 2
 • NGÀY 7/9
 • CHỨNG NHẬN
 • NGÀY 8/9
 • GIÁY CHỨNG NHẬN
 • Triển Khai Bảo Vệ Tòa Nhà
 • CHỨNG NHẬN KINH DOANH
 • CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN NINH TRẬT TỰ
 • CHỨNG NHẬN BẢO VỆ

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE 24/7

0904 180 368

Email: baovehoangkhuongcn@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ

(028) 6252 3090 - 0904 180 368

Email: baovehoangkhuongcn@gmail.com

Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN HC - NS

19-10-2017

TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ QUẢN LÝ PHÒNG NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN KINH DOANH

18-09-2017

NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

07-09-2017

THƯỜNG XUYÊN TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Đối tác chi nhánh hoàng khương

0784461180719310.jpg 5236681654793000.png 4457017377118040.jpg 0962318771676620.jpg 3534808419678260.jpg 6014464639049500.jpg 1837548526579690.png 2848799132395200.png 6461779313874160.jpg 7766019870430260.jpg 8047957882163870.png 9504068860806780.jpg